Smanjite dane odsustva sa posla uz Mastercare Back-A-Traction sto.

Mastercare Back-A-Traction sto omogućava prirodnu spinalnu dekompresiju i pogodan je za svakodnevnu upotrebu na radnim mestima, kao i redovnu prevenciju i rehabilitaciju.