Šta je sila vuče prilikom korišćenja Mastercare stola?

Sila vuče se meri pomoću sledeće formule:
Svuče = T x sin u

U ovoj formuli T označava težinu pacijenta, a u ugao stola u odnosu na horizontalnu ravan.

Pošto je sto nagnut pod stepenom od maksimalnih 15°, lako možemo da odredimo maksimalnu silu vuče.

Svuče = T x sin 15°
Svuče = T x sin 0,26

Dakle, pod nagibom od 15°:
Maksimalna sila vuče = 26% od ukupne težine tela

(Iz “Efekti Mastercare Back-A-Traction stola u kombinaciji sa terapijom vežbama za hronični bol u donjem delu leđa” Karin Timermans)

Zašto imate pokretni naslon za leđa?

Pokretni naslon za leđa omogućava da se vežbe rade samostalno. Vežbe su neophodne kako bi se postigao “efekat pumpanja” koji snabdeva zglobove tečnošću. Pokretni naslon za leđa takođe pretvara Vašu telesnu težinu u silu vuče i dovodi do opuštanja već pod nagibom od 15 stepeni.

Zašto ste ograničili nagib na 30 stepeni?

Otkrili smo da se najbolji rezultati postižu pri nagibu od 15 stepeni – upravo zahvaljujući pokretnom naslonu za leđa! Kod prvih modela Mastercare® Back-A-Traction® stola, koji su izašli tokom 1980-ih, mogli ste da se okrenete naglavačke. Kada smo započeli blisku saradnju sa doktorima, fizioterapeutima i naturopatama njihov zajednički zaključak bio je da bi moglo da bude štetno okretati se naglavačke. Na primer, mesta na kojima su mišići povezani trpe veliki pritisak i može doći do povrede. Čak se ne preporučuje ni dobro utreniranim ljudima da u potpunosti vise naglavačke.

Takođe, u slučajevima upotrebe Mastercare® Back-A-Traction® stola na radnom mestu, nije bilo preporučljivo da se koristi ukoliko je postojao rizik od zaglavljivanja naopačke. Zbog toga smo ograničili nagib, kako iz zdravstvenih, tako i iz sigurnosnih razloga.

Jedan od ciljeva koji želite da postignete jeste i rasterećenje (dekompresija) kako biste povećali cirkulaciju u muskulaturi. Ako visite naglavačke, mišići će biti sabijeni i neće doći do ostvarenja ovog cilja.

Da li mogu da dozvolim svojim zaposlenima da samostalno koriste Mastercare® Back-A-Traction® sto?

Da, naravno, ali veoma je bitno da dobiju instrukcije pre nego što krenu da ga koriste kako bi postigli najbolje rezultate. Ukoliko imate puno zaposlenih, odredite “Mastercare instruktore” koji će obučavati svoje kolege. Ako neko nije siguran u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem, trebalo bi da kontaktira svog doktora ili fizioterapeuta.

Imam stari Mastercare® Back-A-Traction® sto. Da li su dostupni rezervni delovi?

Da, imamo rezervne delove za većinu verzija Mastercare® Back-A-Traction® stola koji su proizvedeni tokom poslednjih godina.

Zašto je tako teško pritisnuti tastere?

Proverite da li ste pravilno podesili odgovarajuću visinu (ravnotežu) na skali za podešavanje visine. Takođe, možda ćete morati da podesite visinu ukoliko imate “teži” gornji ili donji deo tela. Za teži gornji deo tela produžite 5cm ili više. Za teži donji deo tela, skratite 5cm ili više. Ovim se postiže ravnoteža težine, kao i lako pritiskanje tastera.

Nemam dovoljno mesta za sto, šta treba da uradim?

Najbolje je da sto stavite u spavaću sobu.

Mastercare se lako sklapa pri odlaganju.

Još jedna mogućnost je da kupite Mastercare MINI sto umesto standardnog koji zauzima vrlo malo mesta. Takođe je nosiv i pogodan za putovanja!

Upravo sam raspakovao/la svoj Mastercare MINI sto i naslon za leđa se ne “pomera”… Šta treba da radim?

Pre nego što počnete da koristite Mastercare MINI sto, treba da aktivirate pokretni naslon za leđa uklanjanjem zavrtanja za prelazak.

Ovaj zavrtanj bi trebalo da se nalazi u vertikalnom otvoru direktno iznad njega. Trebalo bi da bude u ravni sa odgovarajućim otvorom koji se nalazi na kliznom ramu ispod daske za leđa. Postoje četiri vertikalna otvora na kliznom ramu, a ovaj otvor se nalazi na donjem otvoru. VIDITE SLIKE ISPOD.

Obratite pažnju: Ukoliko ste u potpunosti uklonili zavrtanj – morate da ga premestite prema gorepomenutim uputstvima.