Uputstvo za prvu upotrebu Mastercare Back-A-Traction stola za ljude koji pate od bolova u leđima.

1. Proverite da li ste podesili pravu visinu.

Povucite i podesite ručicu za visinu prema obeleženin naznakama.

2. Početni položaj

Obratite pažnju na neutralni položaj karlice, koristite pomoćni jastuk i/ili dodatak za kolena (tokom ležanja na leđima). Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je položaj ležanja na stomaku najbolji za početak terapije. Ležanje na stomaku na Mastercare Back-A-Traction stolu nije isto kao ležanje na običnom stolu za masažu ili krevetu: konstrukcija stola omogućava da kolena i kukovi budu blago savijeni tokom ležanja na stomaku. Upotreba pomoćnih jastuka omogućava Vam da dodatno savijete kukove kako biste olakšali vuču lumbalnog dela ravnanjem lumbalnog dela kičme i smanjenjem opterećenja mišića slabina na lumbalnom delu kičme tokom vuče. Takođe, kada stajete na Mastercare Back-A-Traction sto i silazite s njega, naročito kada imate problema sa diskovima, položaj ležanja na stomaku je bolji jer održava neutralnu poziciju karlice, naročito pri silaženju. Silazak sa stola u položaju ležanja na leđima savija lumbalni deo kičme, izaziva bol u slučaju postero i posterolateralne isturenosti diska. Kada je iz jednog ili drugog razloga nemoguće staviti pacijenta na stomak, obavezno koristite potporu za kolena tokom prvih terapija (potpora za kolena se podešava pojedinačno). Ukoliko želite da dodatno podbočite karlicu, stavite pomoćni jastuk ispod zadnjice. Obično se nakon nekoliko terapija pacijent oseća udobno u oba položaja. Iz istraživanja C. Norman Šilija i Pjera C. Liroja (1997) sa DRS-sistemom, saznajemo da dodatno podbočivanje karlice nije neophodno kada se problem javlja na nivou L5 – S1; da se optimalno odvraćanje javlja pri nagibu od 10° kada se problem javlja na nivou L4 – L5; i da se nagib od 20° preporučuje kada se problem javlja na nivoima L3 – L4 ili L2 – L3.

3. Metoda

Odblokirajte jednu sigurnosnu ručicu. Ovo Vam omogućava, kao terapeutu, da sve podesite sa jedne strane i tokom okretanja stola. Polako namestite pacijenta u horizontalni položaj i počnite sa vežbama disanja i/ili opuštanja. Potpora za noge Vam omogućava da polako povećavate ugao nagiba (samim tim i vuče) (0° do 15°) u slučaju jake zgrčenosti mišića. Sa druge strane, potpora za noge se koristi za stabilizaciju stola kada koristite mobilizaciju i/ili manipulaciju ili druge tehnike za meka tkiva. Držite pacijenta najmanje 3 minuta u istom položaju, osim kada se pacijent ne oseća udobno ili je u bolovima. Stepen inverzije i kontinuitet vuče tokom prve terapije zavise od toga koliko pacijent može da podnese. Kada su napetost, zgrčenost i bol u mišićima jaki i povećavaju se tokom vuče, vraćamo pacijenta nazad u horizontalni položaj. U ovom slučaju, pacijent treba da uradi još neke vežbe disanja ili opuštanja ili da koristi neke druge tehnike kako bi zgrčenost mišića prestala. Zatim se vraćamo u obrnuti položaj. Povećavamo ugao nagiba postepeno dok pacijent ne bude pod nagibom od 15 stepeni u kome je opušten, ne oseća bol, a mi imamo potpuni pristup stolu. Prosečno trajanje terpije, računajući nekontinuirani proces vuče tokom prve serije je oko 45 minuta. Tokom prve dve nedelje, dnevno trajanje terapije zavisi od patologije. Program vežbanja počinje onog trenutka kada je pacijent potpuno opušten i ne oseća bol tokom procesa vuče, uglavnom posle druge ili treće terapije.

4. Svrha (generalno)

 • Smanjenje bola i zgrčenosti u mišićima, smanjenje EMG aktivnosti
 • Povećanje pokretljivosti
 • Poboljšanje cirkulacije
 • Ispravljanje držanja, poravnanje karlice i kičme
 • Povećanje izbalansiranosti mišića i snage u neopterećenom položaju
 • Opuštanje

5. Simptomi

 • “Sindrom držanja”
 • “CLBP’”
 • Sindrom posteriorne disfunkcije
 • Bol u lumbalnom delu sa produženom ograničenošću SLR-a
 • Isturenost diska na nivou L1 – L2
 • Lumbago
 • Stenotski koncept
 • Uklještenje nerava

Zaključak: svako stanje u kome želimo da povećamo prostor unutar diska, centripetalnu silu usisavanja unutar diska, prostor na apofizealnim zglobovima i prostor među pršljenovima.

Vaša,
Karin Timermans, fizioterapeut